Home / LSS-skolan - Page 4

LSS-skolan

Nyheter

LSS-skolan lektion 2: Råd och stöd samt Personlig assistans

Här fortsätter LSS-skolan. Den första lektionen handlade om de grundläggande principerna för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lektion tar vi upp insatserna Råd och stöd samt Personlig assistans.

Nyheter

LSS-skolan lektion 1: De grundläggande principerna

LSS ska göra det möjligt för alla att vara självständiga och delaktiga. Lagen slår fast att alla har lika värde och att ingen ska ses som ”föremål för åtgärder”. I detta första avsnitt av artikelserien LSS-skolan beskriver Harald Strand bakgrunden och de grundläggande principerna. Han beskriver även lagens omfattning, mål och kvalitet.