Annons
Annons för HEA Medical
Home / Guider - Page 11

Guider

Nyheter

Guiden: Så bygger du självkänsla

God självkänsla skapar balans och trygghet och är en tillgång under hela livet. Det gäller alla. Särskilt viktigt är det för barn som behöver särskilt stöd.

Nyheter

Så bygger du självkänsla: Frågor & svar

Självkänsla – vad är det?

Självkänsla innebär att du vet vem du är och tror på ditt eget personliga värde oavsett vad du presterar. Du accepterar dig själv som du är och vågar stå upp för din person. Du är på ett djupare plan förankrad i dig själv.

Självförtroende – vad är det för skillnad mellan självförtroende och självkänsla?

Nyheter

Så hjälper du ditt barn att börja idrotta

Ett besök hos en lokal idrottsförening kan bli ett minne för livet. Vad kan du som förälder göra för att öka ditt barns chans att komma i kontakt med en aktivitet som hon eller han fattar tycke för och kan utvecklas med? Här låter vi två experter svara på några vanliga frågor.

Nyheter

Din rätt – föräldrar har ofta svårt att få juridisk hjälp

Vad har jag rätt till? Hur ska jag gå vidare efter ett avslag? Om LSS-kommitténs förslag till nya regler för assistansersättning blir verklighet kan det bli stopp för den kostnadsfria juridiska hjälp som många assistansföretag idag erbjuder.

Nyheter

Guide nr 2007-7: Läkemedelsinformation och Fass.se

Tänk om du alltid kunde få veta senaste nytt om medicinen som du ger ditt barn, och om du kunde få ett sms med en varning om någon ny biverkning har upptäckts? Du behöver inte hoppas längre. Titta  in på www.fass.se och utforska den nya funktionen ”Min Fass”.

Nyheter

Hur mycket har du förlorat på att du inte visste…

Många lagar och regler har stiftats för att personer med funktionshinder ska kunna leva ett lika bra liv som alla andra. Det är självklarheter som alla är överens om. Inte desto mindre måste man ofta slåss för att få hjälp och om man inte känner till sina rättigheter kan det vara omöjligt att ställa krav.

Nyheter

9 av 10 utan en plan för vård och stöd

Drömmen är att ha en övergripande plan. En plan som ger ett helhetsgrepp om de olika insatser som görs och möjlighet att ligga steget före. En plan som utgår från barnets villkor.

Nyheter

30 000 besök på digital mötesplats

Många föräldrar känner sig ensamma i sin situation när de får ett barn med särskilda behov. Vissa upplever att vänskapskretsen minskar och att den sociala gemenskapen försvåras. Nätverk och föreningar har kommit att bli ett viktigt stöd för föräldrar när man inte orkar dra hela lasset själv. Man behöver någon att samtala med, någon som förstår utan utförlig förklaring.

Nyheter

17 900 unga får stöd enligt LSS

För bara 15 år sedan fanns ingen lagstadgad rätt till personlig assistans och ingen lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. De som hade omfattande funktionshinder fick förlita sig på lokala politiska ambitioner och den kommunala ekonomin. Levnads­standarden blev ofta beroende av kommunens ekonomi, istället för att utgå från behoven.